نگاهي كوتاه به شهرستان سپيدان

شهرستان سپيدان در باختر استان فارس واقع شده است. سپيدان از شمال و خاور به شهرستان مرودشت، از جنوب به شهرستان شيراز، از جنوب باختري و باختر به شهرستان ممسني و از شمال باختري به استان کهگيلويه‌و بوير احمد محدود مي‌شود. عده اي از طوايف قشقايي، طوايف كشكولي بزرگ و كشكولي كوچک نيز در اين منطقه زندگي مي كنند. گليم بافي و جاجيم بافي مهم ترين صنايع دستي شهرستان سپيدان را تشکيل مي‌دهد. اين صنايع در شهرها و روستاهاي مختلف شهرستان سپيدان و بيش تر توسط زنان و دختران تهيه و توليد مي شوند.
مکان هاي ديدني و تاريخي
جاذبه هاي طبيعي مهم ترين مکان هاي ديدني شهرستان سپيدان را تشکيل مي دهند. ترکيب درختان جنگلي با توپوگرافي ناحيه كوهستاني و رودخانه اي، در دره ها و تنگ هاي عميق و خرم، گردشگاه هاي زيبايي را به وجود آورده اند که محل آسايش مردم محلي و مسافران اين خطه است. دشت هاي سرسبز مملو از گل هاي رنگارنگ و چشمه هاي متعدد به همراه آبشارهاي بزرگ و کوچکي چون آبشار مارگون با زيبايي هاي خاص پيرامون خود، جلوه هاي اعجاب انگيزي از طبيعت شهرستان سپيدان را به نمايش گذاشته و اين منطقه را در زمره مناطق ديدني استان فارس قرار داده است.
کشاورزي و دام داري
شغل اصلي مردمان اين ناحيه كشاورزي و دامداري است. عمده ترين محصولات اين منطقه غلات، حبوبات انواع ميوه گردو، سيب و گوجه مي باشد. آب كشاورزي در اين منطقه از رود ها و چشمه ها تامين مي شود. دام داري نيز به لحاظ موقعيت مساعد جغرافيايي در منطقه رواج دارد و انواع محصولات دامي از قبيل فرآورده هاي لبني و روغن از توليدات اين بخش مي باشد. پرورش زنبور عسل نيز دراين منطقه رايج است. بازرگاني اين منطقه بر 3 شغل مهم كشاورزي و باغ داري و دام داري و صنايع دستي استوار است و مهم ترين صادرات منطقه را گندم، جو، بنشن، گردو،‌ عسل، فرآورده هاي شيري، روغن، فرش، روكش گيوه تشكيل مي دهد.
مشخصات جغرافيايي
شهرستان سپيدان در باختر استان فارس واقع شده است. سپيدان از شمال و خاور به شهرستان مرودشت، از جنوب به شهرستان شيراز، از جنوب باختري و باختر به شهرستان ممسني و از شمال باختري به استان کهگيلويه و بوير احمد محدود مي‌شود. مركز اين شهرستان، اردكان است كه در 100 كيلومتري شمال باختري شيراز و در مسير راه شيراز – ياسوج قرار گرفته است. آب و هواي اين شهرستان معتدل متمايل به سرد مي باشد. اردكان در 51 درجه و 59 دقيقه طول جغرافيايي و 30 درجه و 15 دقيقه عرض جغرافيايي و در ارتفاع 2240 متري از سطح دريا واقع شده است. مسيرهاي دسترسي اين منطقه را راه اردكان – شيراز به طول 100 كيلومتر، راه اردكانياسوج به طول 80 كيلومتر و مسير اردكان – نور آباد به طول 85 كيلومتر تشكيل مي‌دهند. در سرشماري سال 1375 جمعيت شهرستان سپيدان 87246 نفر برآورد شد. مردم منطقه آريايي نژادند و به زبان فارسي با گويش هاي تركي و لري سخن مي گويند. عده اي از طوايف قشقايي، طوايف كشكولي بزرگ و كشكولي كوچک نيز در اين منطقه زندگي مي كنند.
وجه تسميه و پيشينه تاريخي
مركز شهرستان سپيدان يا بيضا، اردكان است. اردكان در لغت به معني نوعي از جدول ها و اشكال نجومي است. واژه «ارد» را قهر و غضب نيز معني كرده اند. «ارد» در واژه محلي به معناي شير و «كان» به معناي معدن است، و چون در پيرامون اين منطقه شيرهاي درنده وجود داشته لذا به نام اردكان يعني محل شيرها منسوب گرديده است. ضمنا نام قديمي و اوليه اردكان «ارز كوه» بوده است. قدمت اردكان به دوران صفويه مي رسد و بنا به روايات، در زمان شاه طهماسب صفوي ايجاد گرديده است. نام عربي البيضا به معني سفيد است كه معمولا علاوه بر ناميدن يک شهر جهت نام گذاري يک منطقه وسيع نيز مورد استفاده قرار گرفته است. اين اسم بار اول در زمان تصرف محل مزبور توسط اعراب، به مكان مربوطه اطلاق شده است. در سال 39 هجري (660/659 ميلادي) ساكنين استخر - پايتخت قديمي فارس جنبش جديدي را آغاز كردند تا سيادت متزلزل عربي را ازبين ببرند. به همين جهت فرمانده قشون عرب حوزه فارس با لشكرياني از شهر بصره به جلگه مردودشت اعزام شد. وي براي تشكيل هسته اصلي اردوگاه نظامي خويش جهت سركوب قيام استخر( واقع در حاشيه خاوري مرودشت) قلعه اي را در جبهه باختري آن بنا نهاد.براساس روايات شهر سپيدان از خانه هاي خشتي تشكيل يافته كه با يک حصار محصور شده بود. اين شهر داراي يک ارگ و حومه اطراف آن مي شده و علاوه بر وجود يک مسجد جمعه و مسجد اصلي از 1 زيارتگاه پر از زوار نيز رواياتي نقل شده است. محدوده شهري بيضا در دوره قرون وسطي مي بايستي برطبق نتايج آثار باستاني مكشوفه محدود كامل تل بيضاي كنوني و تپه شاه قلعه قطب الدين و بالاخره تپه و مزارع اطراف آن را شامل شود. آثاري مثل صفحه مرمري منقوش و كاشي و اشيايي مانند ميز سنگي نقش دار نشان مي دهد كه در اين جا نه يک دهكده بلكه يک شهر يا يک جامعه مهم و پيشرفته وجود داشته است. در نهايت بايد يادآور شد كه جنگ هاي متعدد در دوره آل بويه و سلجوقيان به شهر لطمه زده است.

 

طبيعت در شهرستان سپيدان

رودخانه اردكان سپيدان
يک رود فصلي است كه از كوه هاي سه چاه و گر در شمال خاوري اردكان سرچشمه گرفته و از باختر اردكان مي گذرد و پس از آبياري نمودن زمين هاي اطراف به رودخانه شش پير مي پيوندد.
رودخانه شش پير سپيدان
اين رودخانه مهم، از كوه هاي جنوب خاوري شهرستان سپيدان سرچشمه مي گيرد و پس از پيوستن به رود كوچک بزغان به سمت جنوب جريان مي يابد و در محلي به نام روديان، وارد دهستان دشمن زياري مي شود. رودخانه شش پير پس از آبياري اراضي كشاورزي دهستان دشمن زياري در 18 كيلومتري خاور فهليان به رود شيرين مي پيوندد و وارد دهستان رستم مي شود.
رودخانه توكل آباد سپيدان
يک رود دايمي به درازاي 35 كيلومتر و مسير كلي شمال باختري است. سرچشمه آن كوه قلات در 58 كيلومتري جنوب خاوري اردكان مي باشد اين رود به رود شش پير مي ريزد.
رودخانه تيزاب سپيدان
تيزاب يک رود دايمي به طول 25 كيلومتراست که مسير كلي آن جنوب خاوري بوده واز كوه هشار در 53 كيلومتري شمال باختري اردكان سرچشمه مي گيرد. اين رودخانه از منطقه مورسيب عبور مي كند و در سر راه با رومد شور كاكان مخلوط مي شود.
رودخانه جوب خاله سپيدان
جوب خاله يک رود دايمي به طول 30 كيلومتر است كه مسير كلي ان جنوب خاوري است و سرچشمه آن كوه چال كلاغ واقع در منطقه جدول نو در 53 كيلومتري شمال باختري اردكان است. چشمه هاي بسيار زيادي در اين شهرستان وجود دارد كه عمده ترين آنها چشمه هاي يخچالي، جورک، چله گاه بزرگ چله گاه كوچک و انجيرک مي باشند. اين رود پس از طي مسير كوهستاني و پرپيچ و خم، از شهرستان سپيدان خارج مي شود.
رودخانه مارگان سپيدان
اين رودخانه كه از كوه هاي رنج سپيدان سرچشمه مي گيرد. از شاخه هاي رودخانه كر است. رود مارگان پس از پيوستن به چند شاخه ديگر در خارج از شهرستان سپيدان، رودخانه كر را تشكيل مي دهد. آبشار اين رودخانه يكي از معروف ترين آبشارهاي ايران و جهان است.
آبشار مارگون سپيدان
آبشار بزرگ و معروف مارگون که در مرز دو استان فارس و كهكيلويه و بوير احمد قرار دارد، حاصل آب رودخانه كمهر و حوزه آبخيز آن است كه از ميان صخره ها به طرزي شگفت آور سر ريز مي شود. اين آبشار در خاور ياسوج و در كنار روستاي مارگون واقع شده است.موقعيت طبيعي و چشم اندازهاي اطراف اين آبشار زيبا و بسيار بلند، جلوه هايي اعجاب انگيز پديد آورده است. هم آميزي درختان جنگلي با توپوگرافي ناحيه كوهستاني و رودخانه اي به همراه زيبايي هاي طبيعي دشت هاي مملو از لاله واژگون و گل هاي رنگارنگ ختمي و ديگر گل هاي وحشي، ‌منظره اي بديع پديد مي آورند كه ديدار از آن را به خاطره اي فراموش نشدني تبديل کرده و زيبايي چشم اندازهاي طبيعي آبشار مارگون را صد چندان كرده است. اين مجموعه، پديده اي برجسته و شگفت آور است كه از قابليت هاي گردشگاهي، آموزشي و پژوهشي پر اهميتي برخوردار است و در شمار پديده هاي بي مانند ارزش گذاري مي شود.
آبشار چيکان سپيدان
آبشار چيکان در 55 کيلومتري شهر اردکان در کنار روستاي چيکان واقع شده است.
چشمه بهرغان سپيدان
اين چشمه در فاصله 2 کيلومتري شهر اردکان در حاشيه جاده شيراز - اردکان قرار دارد . آب شيرين و خنک و گواراي آن موجب احداث يک واحد آب معدني در کنار چشمه شده است. آب اين چشمه پس از تصفيه و بسته بندي در اين کارخانه به ديگر نقاط کشور و خارج صادر مي گردد .
چشمه سرمورکمهر سپيدان
آب چشمه و دشت هموار کنار آن اين منطقه را که در 30 کيلومتري شهر اردکان در کنار جاده اردکان به مارگون قرار دارد به يک تفرجگاه سرسبز تبديل کرده است .
سراب کهکران سپيدان
اين منطقه در 35 کيلومتري شهر اردکان واقع شده است. وجود چشمه هاي آب و درختان کهنسال چشم انداز زيبايي به اين منطقه داده است.
چشمه و برم شش پير سپيدان
آب چشمه شش پير از بهترين آب هاي کشور است. اين چشمه در نزديکي روستاي برشنه 7 کيلومتري شهر اردکان قرار دارد. در درياچه برم شش پير که زيبايي خاصي دارد ماهي گيري هم ممکن است. در حاشيه اين درياچه يک پارک جنگلي در حال ساخت است.
درياچه برم فيروز سپيدان
اين درياچه زيبا در ارتفاعات حاشيه شمالي شهراردکان در کنار جاده اردکان - مارگون - کمهر واقع شده است. آب اين درياچه از برف هاي ارتفاعات تامين مي شود. دوست داران طبيعت با يک ساعت پياده روي مي توانند از اين منطقه زيبا ديدن نمايند.
گردشگاه چله ‌گاه سپيدان
اين گردشگاه در 10 كيلومتري شهرستان سپيدان واقع شده و هم اكنون شهرداري سپيدان به طور موقت طرح کمپينگ آن را به اجرا درآورده است. اين گردشگاه در فصل‌هاي بهار و تابستان پذيراي انبوهي از مردم است. روستاي چله ‌گاه كه از توابع شهرستان سپيدان است، بر سر راه مارگون واقع شده و تا سپيدان 25 كيلومتر فاصله دارد. اين منطقه در فصل زمستان مكان مناسبي براي علاقه ‌مندان به ورزش‌هاي كوهستاني است.
گردشگاه و پيست اسكي سپيدان
تنها پيست اسکي جنوب ايران در فاصله 5 کيلومتري شهر اردکان در حاشيه جاده آسفالته اردکان - کمهر واقع است. ريزش زياد برف در زمستان که گاه ارتفاع آن به 3 متر مي رسد موجب ساخته شدن دو پيست اسکي به نام هاي شکرک و سه چاه است که امکاناتي از قبيل بالابر و وسايل لازم و ديگر امکانات مراجعين در اين منطقه فراهم شده است. اين پيست كه در شهرستان سپيدان واقع شده يكي از ارزشمندترين نقاط مناسب ورزش هاي كوهستاني است.
گردشگاه تنگ تيز آب
تنگ تيزآب در فاصله 20 كيلومتري شمال باختر سپيدان واقع شده و گذرگاه يكي از شعبه‌هاي رودخانه بشار است كه از كوه‌هاي سپيدان و ياسوج سرچشمه مي گيرد. اين رودخانه دايمي آبي شيرين دارد و مورد استفاده شرب و كشاورزي است. گونه‌هاي مختلف ماهيان بومي نيز در آن ديده مي شوند. تنگ تيزآب از پوشش جنگلي مناسب برخوردار است و درختان آن را بيشتر بنه، بادام، بلوط و بيد تشكيل مي ‌دهند. تنوع گونه‌هاي درختي و عبور يک رودخانه دايمي از جمله ويژگي ‌هاي اين منطقه‌اند. تنگ تيزآب تابستان‌هاي خنک و خوش آب و هوا و زمستان‌هاي سرد دارد. اين منطقه با آن كه امكانات گردشگاهي مناسب ندارد، در فصل تابستان مورد استفاده بسياري از بازديدكنندگان كه از راه‌هاي دور و نزديک به اين منطقه مسافرت مي ‌كنند قرار مي ‌گيرد. طبيعت كوهپايه‌اي توأم با پوشش جنگلي و رودخانه دايمي، منظره‌اي زيبا را در دل تنگ تيزاب به وجود آورده و جاذبه‌هاي اين گردشگاه را فزوني بخشيده است. مدخل تنگ تيزآب در مجاورت جاده آسفالته سپيدان- ياسوج قرار دارد. فاصله شيراز تا اين محل در حدود 90 كيلومتر است. راه كوهستاني ممسني ـ سپيدان از كنار اين تنگه عبور مي ‌كند. هم اكنون در فصل‌هاي مساعد به ويژه در بهار، در مدخل ورودي اين تنگ چادرهايي براي اقامت بازديد كنندگان نصب شده است كه مورد استفاده قرار مي ‌گيرد.
تنگ غوره دان سپيدان
در فاصله 20 کيلومتري شهر بيضاء چشمه اي پر آب و درختان زياد تفرجگاهي سرسبز به نام تنگ غوره دان را تشکيل داده است. در اين منطقه امکانات اوليه براي گردشگران فراهم آمده است.
تنگ بغديان سپيدان
در فاصله 30 کيلومتري شهر اردکان بعد از روستاي ريگون تفرجگاهي سرسبز با چشمه اي زلال است. دسترسي به اين تنگ با خودرو ممکن نيست و 5 کيلومتر از جاده منتهي به آن را پياده بايد طي کرد.
تپه هاي تل بيضا و تپه شاه قلعه
تپه هاي تل بيضا و تپه شاه قلعه قطب الدين از مهم ترين آثار باستاني شهرستان سپيدان است. بر اساس حفاري هاي به عمل آمده از اين تپه ها، آثاري مانند صفحه مرمري منقوش، كاشي و اشيايي مانند ميز سنگي نقش دار به دست آمده که نمايان گر اين مطلب است که در اين منطقه يک شهر يا يک جامعه مهم و پيشرفته وجود داشته است.

 

+  توسط مدیر وبلاگ  | 

نگاهي كوتاه به شهرستان فسا

فسا كه در گذشته به آن «پسه» يا «پسا» مي گفتند، از شهرهاي قديمي خطه‌ي پارس است. قدمت فسا به پيش از اسلام و دوره هخامنشيان مي‌رسد. فسا در‌دوره هاي مختلف دچار ويراني هايي مي شود. بافت شهري پيش از اسلام در قسمتي كه امروز به تپه تل ضحاك معروف است مستقر و داراي خصوصيات شهرهاي قلعه اي قبل از اسلام بوده است. در اين شهرستان صنايع دستي در كنار كشاورزي و دام داري، از رونق بسيار خوبي برخوردار است.‌
قالي‌بافي، رويه گيوه‌بافي‌ و كوزه‌گري از مهم ترين صنايع دستي شهرستان فسا است که در قسمت هاي مختلف آن رواج دارند. در روستاهاي شهرستان فسا قالي بافي با طرح و نقشه‌هاي‌ محلي‌رايج است و بيش تر توسط زنان و دختران تهيه و عرضه مي‌شوند. بر اساس سرشماري‌ سال 1375 جمعيت شهرستان فسا، 183818 نفر برآورد شده است. شغل عمده اهالي كشاورزي، دام‌داري، صنايع دستي و كارگري است. مردم شهرستان فسا آريايي و سامي نژادند و به زبان فارسي با گويش محلي و عربي سخن مي گويند. بيش تر مردم اين شهرستان مسلمان و شيعه مذهب هستند.
مکان هاي ديدني و تاريخي
گردش گاه ميان جنگل كه مانند توده ‌اي انبوه در دامنه كوه ميان جنگل و در دو سوي جاده خود نمايي مي ‌كند، مهم ترين جاذبه طبيعي شهرستان فسا مي باشد. قلعه ضحاک که از دوران ساساني و اوايل اسلام به يادگار مانده، از ديدني هاي تاريخي منطقه است.
صنايع و معادن
انواع كارخانه‌‌هاي و صنايع مربوط به كشاورزي و دام‌داري در اين‌شهرستان وجوددارد. كارخانه هاي‌صنايع‌غذايي، نساجي، وسايل‌حمل‌و‌نقل‌و كارخانه ها و كارگاه هاي مصالح ساختماني در اين شهرستان وجود دارد. هم چنين كارگاه‌هاي قالي‌بافي بسياري در شهرستان فسا داير است. بازرگاني در شهرستان فسا در ارتباط با مشاغل غالب منطقه بوده و قالي،‌ پشم، پوست، كشمش، گندم، پنبه، تره بار، مركبات و خرما از صادرات اين شهرستان است.
کشاورزي و دام داري
در شهرستان فسا كشاورزي و باغ‌داري اولين و مهم ترين شغل اهالي را تشكيل مي دهد. محصولات عمده شهرستان عبارتند از:غلات، پنبه، ترياک، خرما، مركبات، حبوبات، انواع ميوه، برنج و گل سرخ. دام داري پس از كشاورزي اهميت داشته انواع فرآورده هاي دامي و لبنيات، پشم، پوست، گوشت، از توليدات بخش دام داري اين شهرستان است.
مشخصات جغرافيايي
شهرستان فسا تقريبا در مركز استان فارس واقع شده است كه از شمال به درياچه بختگان، ازشرق به شهرستان استهبان و شهرستان داراب، ازشمال و غرب به شهرستان شيراز، از غرب وجنوب به شهرستان فسا محدود مي شود.شهر فسا مركز شهرستان، در 53 درجه و 39 دقيقه طول جغرافيايي و28 درجه و 56 دقيقه عرض جغرافيايي و بلندي 1370 متري از سطح دريا قرار دارد. آب و هواي اين شهرستان به سبب نزديکي با درياچه بختگان، معتدل و گرم است. مسيرهاي دسترسي به اين منطقه را جاده فسا - داراب به طول 104 كيلومتر و جاده فسا- شيراز به طول 157 كيلومتر تشكيل مي‌دهند.هم‌چنين فرودگاهي نيز در 7 كيلومتري جنوب خاوري فسا ساخته شده است.
وجه تسميه و پيشينه تاريخي
فسا كه در گذشته به آن «پسه» يا «پسا» مي گفتند، از شهرهاي قديمي خطه پارس است. اين شهر، به گفته برخي از مورخان، در قديم « پارساگرد » نام داشت و در الواح گلي تخت جشميد به نام «پشي» يا «باشي ها» نوشته شده است. نام پسه به تدريج به پسا تبديل شد و اعراب آن را فسا ناميدند. شهر فسا در قرن چهارم هجري قمري دومين شهر مهم ولايت «دارابگرد» بود و از حيث بزرگي با شيراز برابري مي كرد. مورخين و جغرافي‌دانان بسياري در وصف فسا مطلب نوشته اند از جمله اصطخري مي نويسد: « در اين سرزمين هيچ شهري زيبا تر و دلكش تر از فسا نيست و هيچ جاي ديگر مردمي بهتر و ميوه اي خوبتر از آن ندارد. شهري است به خودي خود مهم با ساكنان فراوان و داد و ستد بسيار و مرد آن ثروتمندند و…».
در تقويم البلدان آمده «فسا از اقليم سوم است. در اول فسا را ابن طهمورث ديوبند ساخته بود. خراب شد گشتاسب ابن سهراب كياني، تجديد عمارتش كرد و نبيره اش بهرام ابن اسفنديار به پايان رسانيد. ساسان نام كرد و در اول مثلث بود. به عهد حجاج بن يوسف ثقفي، عاملش آزاد مرد به فرمان او آن را از آن شكل بگردانيد و تجديد عمارتش كرد. چون از شب نكاريان خرابي يافت، اتابك جاولي باز معمور گردانيد. شهري سخت بزرگ بوده است و اعمال و نواحي بسيار دارد و هوايش گرمسير است و آبش از قنوات، و هيچ آب روان ندارد و ميوه گرمسيري و سردسيري نيز در آن باشد». فسا هم اكنون نيز يكي از شهرهاي مهم و آباد استان فارس مي باشد.

 

طبيعت در شهرستان فسا

رودخانه بانيان فسا
رودخانه فصلي بانيان كه از خرمن كوه سرچشمه مي گيرد با جهت شمال به جنوب از خاور شهر فسا عبور كرده ابتدا به رودخانه شور و سپس به رودخانه قره آغاج متصل مي شود و سرانجام به خليج فارس مي ريزد.
رودخانه شور جهرم(فسا)
اين رودخانه كه از شاخه هاي مهم رودخانه مند محسوب مي شود از شاخه هاي فراواني تشكيل شده است كه عمده ترين آن ها رودخانه جعفري (خشکرود و اصل آباد) است. شاخه هاي ديگر آن از كوه هاي شمال شهرستان فسا سرچشمه گرفته و در مسير خود بيش تر از آب مسيل هاي فصلي تغذيه مي كنند.
كوه هاي خرمن در شمال، گچ در جنوب باختري، كفتاري در باختر، تودج در شمال خاوري، دره زهري و داربست در جنوب و خمار و علمداري در جنوب خاوري شهرستان فسا قرار گرفته است. ديگر کوه هاي اين شهرستان عبارتند از: بدنه شير، برآفتاب، چهل چشمه، نصيرآباد، گر، زاهدان، تورج، عرضه دل، كمر زرد. خرمن كوه که در شمال شهر فسا قرار دارد، مرتفع ترين نقطه اين شهرستان محسوب مي شود. ارتفاع قله اين کوه حدود 3183 متر از سطح دريا است.دامنه ‌هاي شمالي كوه ميان جنگل و بخشي از منطقه شكار ممنوع آن در فسا براي ايجاد گردشگاه پيش ‌بيني شده است. اين محدوده در فاصله 50 كيلومتري شمال باختري شهر فسا و در كنار جاده اصلي شيراز ـ فسا قرار دارد. اين منطقه پوشيده از درختان جنگلي است كه مانند توده ‌اي انبوه در دامنه كوه ميان جنگل و در دو سوي جاده خودنمايي مي ‌كنند. گونه‌ هاي بنه و بادام وحشي پوشش غالب درختان جنگلي اين گردشگاه را تشكيل مي ‌دهند. نزديک بودن محل انتخاب شده به جاده اصلي و وجود ساير راه ‌ها باعث شده است که ساكنان شهرهاي شيراز، سروستان، ‌منا، خرامه، نيريز، جهرم و ساير مسافراني كه از اين جاده مي ‌گذرند، امکان دسترسي راحت تري به اين گردشگاه داشته باشند.

 

مساجد و مدارس مذهبي درشهرستان فسا

مسجد جامع فسا
مسجد جامع فسا قدمتي در حدود 800 سال دارد. اين مسجد دور از راسته بازار و در كنار گورستان شهر فسا قرار گرفته است. اكنون از اين مسجد تنها بقاياي شبستان آن بر جاي مانده است.

 

قلعه ها، برج ها و آتشكده ها درشهرستان فسا

قلعه ضحاک فسا
قلعه ضحاک در بالاي تپه‌اي در نزديكي شهر فسا واقع شده است اين قلعه از دوران ساساني و اوايل دوره اسلامي به جاي مانده است. بر اثر حفاري‌هايي كه در اطراف اين قلعه صورت گرفته، اشياء و ظروف سفالين و لعابدار كشف شده است.

 

+  توسط مدیر وبلاگ  | 

نگاهي كوتاه به شهرستان بوانات

شهرستان بوانات به خاطر وجود رودخانه بوانات، مساعد بودن هوا و حاصل‌خيزي خاک ايجاد و رشد يافته است. مركز شهرستان بوانات شهر سوريان است كه در طول جغرافيايي 53 درجه و 39 دقيقه و عرض جغرافيايي 30 درجه و 27 دقيقه و بلندي 2180 متر از سطح دريا واقع است. سوريان در 142 كيلومتري جنوب خاوري آباده و در 56 كيلومتري خاور راه اصفهان – شيراز قرار گرفته و آب‌و هواي‌آن معتدل است. شغل اصلي و عمده مردم اين منطقه كشاورزي و باغ‌داري‌است. آب مورد نياز براي كشاورزي از رودخانه بوانات و قنات‌ها منطقه تامين مي شود.
عمده‌ترين محصولات‌كشاورزي‌اين شهرستان را گندم، جو، گردو، انگور، سيب، آلو، كشمش و پنبه تشكيل مي‌دهد. از نظر اهميت دام‌داري پس از كشاورزي قرار دارد و فرآورده هاي‌دامي و لبني از توليدات بخش دام‌داري شهرستان است كه عموما به مصارف داخلي مي رسد. كشمش، گردو و آلو نيز جزو محصولات صادراتي اين منطقه محسوب مي‌شود. گيوه دوزي و قالي‌بافي از صنايع دستي اين شهرستان است.
راه سوريان – صفا شهر به طول 50 كيلومتر و مسير راه سوريانسروستان به طول 40 كيلومتر از مسيرهاي ارتباطي اين منطقه محسوب مي‌شوند. شهرستان بوانات برابر با سرشماري سال 1375 تعداد 46669 نفر جمعيت دارد كه اين افراد عموما آريايي‌نژاد هستند. مردم شهرستان بوانات مسلمان و شيعه مذهب بوده و زبان فارسي را با لهجه‌هاي محلي صحبت مي‌كنند. شهرستان بوانات از جاذبه هاي‌طبيعي چون غارها و چشمه ها و جاذبه هاي تاريخي چون مسجد جامع سوريان برخوردار است.

 

+  توسط مدیر وبلاگ  | 

نگاهي كوتاه به شهرستان جهرم

فردوسي در شاهنامه از جهرم نام برده است. شهرستان جهرم از شمال به شهرستان فسا، از باختر و جنوب به شهرستان فيروز آباد، از خاور به شهرستان داراب، از شمال باختر به شهرستان شيراز و از جنوب خاور به شهرستان لار محدود مي شود. مهم ترين صنعت دستي اين شهرستان قالي بافي است به طوري كه يكي از اركان مهم رشد اقتصاد شهرستان جهرم را تشكيل داده و هر ساله نيمي از اين محصولات را كه شامل قالي، جاجيم و گليم است كه به شهرهاي دور و نزديك صادر مي‌شود. زيربناي اقتصادي شهرستان جهرم را كشاورزي و باغ‌داري، دام‌داري و قالي‌بافي تشكيل مي‌دهد. طبعابازرگاني نيز در همين سمت و سو حركت مي كند و مركبات، خرما و تره بار، قالي، جاجيم، پنبه و بادام مهم ترين اقلام صادراتي جهرم را تشكيل مي دهد. از اين محصولات مقداري نيز به خارج صادر مي شود.
مکان هاي ديدني و تاريخي
گردشگاه بونيز ازمهم ترين جاذبه هاي طبيعي منطقه است. مسجد جامع جهرم از آثار دوره صفوي است و در جنوب شهر جهرم روي تپه اي باصفا آتشكده قدمگاه ديده مي شود كه بر تمامي شهرستان جهرم مشرف است و از جمله آثار باستاني و ديدني منطقه به شمار مي آيند. مقبره جاماسب حکيم نيز از ديگر جاذبه هاي تاريخي منطقه است که به دوره ساساني مربوط مي شود.
صنايع و معادن
صنايع و كارخانه‌‌هاي موجوددر اين شهرستان بيش‌تر در ارتباط با محصولات كشاورزي هستند. كارخانه‌هاي مربوط به صنايع‌غذايي و كارخانه‌هاي تهيه مصالح ساختماني مهم ترين كارخانه هاي اين شهرستان را تشكيل مي دهند. معادن گچ، شن، ماسه سنگ و به طوركلي مصالح ساختماني در اين منطقه وجود دارد.
کشاورزي و دام داري
كشاورزي و باغ‌داري در اين شهرستان به صورت سنتي و نيمه صنعتي است‌اما به علت موقعيت خاص جغرافيايي، باغ داري پايه اصلي اقتصاد اين شهرستان به حساب مي آيد كه در اين ميان، باغ‌هاي مركبات و خرما از اهميت فوق العاده‌اي برخوردار هستند. مركبات، خرما، گندم، جو، برنج، بنشن، تره بار از مهم ترين محصولات جهرم است. دام‌داري در اين شهرستان بيش‌تر بر روش سنتي صورت مي گيرد، اما در اطراف شهر جهرم دام‌داري هاي مدرن جهت پرورش گاوهاي نژاد اصيل (الشتاين) اختصاص دارد. دام و فرآورده هاي دامي از توليدات اين بخش به شمار مي‌آيند.
مشخصات جغرافيايي
شهرستان جهرم از شمال به شهرستان فسا، از باختر و جنوب به شهرستان فيروز آباد، از خاور به شهرستان داراب، از شمال باختر به شهرستان شيراز و از جنوب خاور به شهرستان لار محدود مي شود. شهر جهرم مركز شهرستان جهرم در 53 درجه و 33 دقيقه طول جغرافيايي و 28 درجه و 30 دقيقه عرض جغرافيايي و بلندي 1050 متري از سطح دريا واقع است. شهرستان جهرم از چهار بخش مركزي،‌ خفر،‌ سيمكان، كردمان تشکيل شده است. رودخانه هاي قره آغاج سيمكان و شور از مهم ترين رودخانه‌هاي منطقه است. هواي شهرستان جهرم به طور كلي گرم و در نواحي كوهستاني معتدل بوده و جمعيت شهرستان جهرم در سرشماري سال 1375 برابر 197128 نفر برآورد شده است. مردم منطقه به زبان فارسي با گويش هاي محلي سخن مي‌گويند و مسلمان و شيعه مذهب هستند. كشاورزي و صنايع دستي از مشاغل عمده اهالي به شمار مي‌آيند. مسيرهاي ارتباطي اين منطقه‌عبارت اند از:
-
راه جهرم – لارستان به طول 280 كيلومتر
-
راه جهرم – شيراز به طول 180 كيلومتر
-
جهرم – قطب آباد به طول 20 كيلومتر
فرودگاه كوچكي نيز در شمال جهرم ساخته شده است.
وجه تسميه و پيشينه تاريخي
جهرم از شهرهاي بسيار قديمي ايران است كه نام قبلي آن «گهرم» بوده است. فردوسي در شاهنامه از آن در عصر ساسانيان ياد كرده و نام دلاور ايراني يعني كهرم بر آن نهاده است. هم چنين در تاخت و تاز اسكندر از جهرم نام مي برد و اين شهر را در عصر پادشاهي بهرام گور دشتي بي آب مي خواند. جهرم يا كهرم به معناي جاي گرم است. به استناد نوشته هاي استخري، ابن بلخي و حمدالله مستوفي، جهرم قلعه اي بزرگ، معروف به خورشه و خورشاه داشت كه فاصله آن تا شهر،‌ پنج فرسخ بود. باني اين قلعه، خورشه، عامل خلفاي بني اميه در جهرم بود. اين قلعه بعدها به همت خواجه نظام الملک ) وزير مشهور سلجوقيان ( تعمير و مرمت شد. پس از پيروزي اعراب اين شهر را جهرم خواندند.

 

طبيعت در شهرستان جهرم

رودخانه قره آغاج جهرم
رودخانه قره آغاج كه از كوه هاي شمال خاوري شهرستان كازرون (ارتفاعات بن رود) سرچشمه مي گيرد، بعد از مشروب کردن دهستان هاي جنوبي شيراز وارد بخش خفر شهرستان جهرم شده و اغلب روستاهاي اين بخش را سيراب مي كند. اين رودخانه در ادامه مسير و بعد از طي کردن دامنه جنوبي كوه سفيدار و گذشتن از تنگ كبوتري و خاور دهستان سيمكان و پيوستن به رودخانه هاي سيمكان و هگان به سمت جنوب متمايل شده و وارد شهرستان فيروزآباد مي شود. قره آغاج سرانجام و پس از طي كردن مسيري طولاني به خليج فارس مي ريزد. آب اين رودخانه دايمي است و عرض آن در نواحي كوهستاني 20 متر و در جلگه به 400 متر مي رسد.
رودخانه سيمکان جهرم
رودخانه سيمكان كه از تنگ آتشگاه در 12 كيلومتري جنوب خاور ميمند سرچشمه مي گيرد، بعد از مشروب کردن بسياري از روستاهاي بخش سيمكان در تنگ مكان به رودخانه قره آغاج مي ريزد.
رودخانه شور جهرم
رودخانه شور از 3 كيلومتري جنوب خاوري آبادي نصيرآباد از بخش شيبكوه شهرستان فسا سرچشمه گرفته و پس از عبور از 10 كيلومتري شمال شهر جهرم به رودخانه قره آغاج مي ريزد.
برخي از ارتفاعات اين شهرستان عبارتند از: آب قنديل، آب قلات، آبدل آباد، بره، آل احمدي، كهدان، گچ، گر و گره. گردشگاه بونيز هم جزو ارتفاعات زيباي اين شهرستان است. گردشگاه بونيز در ارتفاعات بخش جنوبي جهرم واقع شده و از نقاط ديدني شهرستان جهرم است. بيش ترين مراجعه كنندگان اين مكان را دوستداران ورزش هاي كوهستاني تشكيل مي دهند.

 

مساجد ومدارس مذهبي درشهرستان جهرم

مسجد جامع
اين بنا در كوي سنان شهرستان جهرم در استان فارس واقع گرديده و از آثار دوره صفوي است بنايي ساده با صحن ‚ ايوانغرفه هاي دو طبقه و شبستان است كه كلا با سنگ و گچ ساخته شده است . لوحي سنگي در بالاي در غربي مسجد نصب گرديده است كه بر اساس آن ‚ اين مسجد در سال 1084 ه . ق كه روبه خرابي مي رفته ‚ توسط شخصي به نام حاجي رضا تعمير شده است .

 

+  توسط مدیر وبلاگ  | 

نگاهي كوتاه به شهرستان اقليد

اقليد‌يكي از شهرستان‌هاي استان فارس است كه‌داراي هوايي معتدل است و چراگاه‌هاي فراواني دارد در پنج ماه از بهار و تابستان منطقه سردسير ايل هاي گوناگوني مانند قشقايي و عرب باصري‌است. از طايفه‌ها و تيره‌هاي‌ديگر مي‌توان‌از‌طايفه‌هاي‌فارسيمدان،كله‌كو، كشكولي، اسلاملو و طايفه هاي كلمه‌اي و گردشولي از ايل ممسني نام برد. زبان مردم اقليد، فارسي اما به خاطر وضعيت منطقه لهجه هاي متفاوتي دارند. آداب و رسوم مردم اقليد با توجه به ويژگي هاي مخصوص خود بيش‌تر به آداب و رسوم مردم فارس مي‌ماند و از نظر زندگي و برخورد با مردم منحصر به فرد است. خون گرم بودن ، زود آشنا شدن، با نيتي پاک و باطني با صفا با مهمان بر خورد كردن و برنامه ريزي با ظرافتي خاص در مورد بعضي از مراسم مانند عروسي و عزاداري، عيد نوروز و عيد غدير از ديگر ويژگي هاي مردم اقليد هستند. مهم ترين صنعت دستي در شهرستان اقليد؛ فرش بافي است چون اصلي ترين کارو پيشه مردم منطقه‌ فرش بافي است. شمار دستگاه هاي قالي بافي اين شهرستان بيش از هزار دستگاه است و دو شركت بزرگ فرش بافي نيز در اقليد فعال هستند.
طرح و نقش فرش ها محلي و بيش‌تر نفش هيبت لو هستند، اما در كارگاه هاي شركت فرش نيز نقشه‌هاي ديگري بافته مي شوند كه به نام فرش‌هاي آباده‌اي در بازار به فروش مي رسند. بيش‌ترمردم نواحي روستايي اقليد به قالي بافي مشغول هستند و اين كار را بيش‌تر زنان و دختران به عهده دارند. توانمندي هاي شهرستان اقليد در زمينه بافته هاي داري (قالي و گبه) قابل توجه است، به اين ترتيب که اين شهرستان قادر است انواع فرش دست‌باف با ميزان توليد ساليانه 40 هزارمترمربع و همين ميزان صادرات و گبه بافي به ميزان توليد ساليانه 5 هزارمتر مربع و به همين ميزان صادرات داشته باشد. گيوه بافي، جاجيم بافي و نمد مالي از ديگر صنايع دستي اين شهرستان است که در تمام روستاها و شهرهاي اين منطقه توليد و عرضه مي شوند. برخي از اين توليدات جنبه صادراتي و برخي ديگر تنها جنبه مصرف محلي دارند.
مکان هاي ديدني و تاريخي
درياچه کافتر و آبشار دشتک ابرج و چشمه هاي متعددي که فضاهاي فرح بخش و زيبايي را فراهم آورده اند به همراه دامنه کوه ها و سواحل رودخانه ها از مهم ترين جاذبه هاي طبيعي شهرستان اقليد به شمار مي آيند. ازاماكن مقدسه و تاريخي منطقه مي توان امام زاده ها و مسجد جامع شهر كه قدمت آن به شش صد سال قبل مي رسد را نام برد. هم چنين قلعه قديمي ايزد خواست از جاذبه هاي مهم تاريخي منطقه به شمار مي آيند.
صنايع و معادن
بزرگ ترين مركز صنعتي شهرستان اقليد كارخانه قند مي باشد كه با ظرفيت اسمي روزانه 1500 تن مصرف چغندرقند سالانه در حدود ميانگين 27 هزار تن مي باشد و بوسيله بخش خصوصي اداره مي شود. دومين واحد صنعتي اين شهرستان شركت صنايع پلاستيک كوثر با ظرفيت اسمي ساليانه 2500 تن و عملي 3500 تن توليد انواع پلي اتيلن پايپ، سبک ، سنگين، پلي‌پروپيلن‌وپلي‌استايرن‌است. واحدهاي صنعتي ديگر شامل كارخانه شيرپاستوريزه با ظرفيت اسمي 3000 تن شير در سال و ساير فراورده هاي لبني از جمله ماست پاستوريزه، ماست موسير، پنير سفيد، خامه ، دوغ گازدار است.
واحدهاي صنعتي ديگر شامل شركت توليد و بسته بندي فرآورده هاي گوشتي شعبه اقليد با ظرفيت 9 هزارتن كشتار دام و 3600 تن بسته بندي انواع گوشت قرمز به صورت ساليانه است و هم‌چنين كارخانه آرد اقليد با ظرفيت 250 تن روزانه توليد آرد والسي كه بيش از 90% مراحل اجرايي آن اتمام يافته و در آينده نزديک به بهره‌برداري خواهد رسيد. با وجود داشتن استعدادهاي بالقوه توليدات معدني در اين شهرستان به دليل عدم سرمايه گذاري در اين بخش، غير از توليدات معدني در خصوص شن ماسه فعاليت هاي توليدي ديگري انجام نمي پذيرد.
کشاورزي و دام داري
در اقليد به سبب وجود آب فراوان و هواي مناسب، كشاورزي رونق دارد. از نظر كشاورزي اين شهرستان از موقعيت خاص كشاورزي برخوردار بوده و وجود پنج دشت مسطح و حاصل خيز و منابع طبيعي آبي قابل توجه اين منطقه را به يكي از مهم ترين قطب هاي كشاورزي استان فارس تبديل كرده است، هم اكنون ميزان 140 هزار هكتار زمين قابل كشت وجود دارد كه تا 200 هزارهكتار نيز قابل گسترش مي باشد و عمده توليدات كشاورزي عبارتند از : گندم، جو، چغندرقند، سيب زميني، حبوبات (نخود، لوبيا،عدس)، سيب درختي ، علوفه (يونجه ، اسپرس ، شبدر).
علاوه بر توليد محصولات زراعي در اين شهرستان انواع محصولات باغي توسط كشاورزان توليد مي شود كه براساس جديدترين آمار موجود با سطح زيركشت 8581 هكتار مي باشد كه عمده ترين محصولات باغي عبارتند از سيب درختي ، بادام ، انگور ، گردو كه سطح زيركشت سيب درختي 3094 هكتار ، بادام (آبي 218 هكتار، ديم 2986) انگور (آبي 443 هكتار ، ديم 839 هكتار) و گردو 391 هكتار مي باشد، باغ داران محصولات ديگر از جمله زردآلو، آلبالو، گيلاس، هلو، شليل، شفتالو، انواع آلو، انواع گوجه، به، گلابي، خرمالو، انار، توت، انجير، سنجد و زعفران نيز توليد مي شود.
شهرستان اقليد يكي از شهرستانهاي مستعد دامپروري مي باشد كه تقريباً حدود 400 هزار واحد دامي ، توسط حدوداً 500 بهره بردار(دامدار و دامپرور) در بافت شهر و روستاهاي شهرستان نگهداري مي شوند و در طول شش ماه از سال بيش از 50 هزار نفر از عشاير بدليل ييلاقي بودن منطقه به اين شهرستان كوچ مي نمايند كه اين امر موجب رونق دام پروري گرديده و ساليانه ميزان قابل دام به صورت زنده مازاد بر نياز شهرستان به استانهاي يزد، اصفهان ، فارس صادر مي گردد. اخيراً نيز با احداث و راه اندازي مجتمع گوشت اين شهرستان ، انواع دام هاي مختلف از دام داران منطقه توسط اين مجتمع خريداري و پس از كشتار ، بسته بندي گرديده و به ساير نقاط كشور ارسال مي گردد. دام داري بر عهده تيره هاي گوناگون ايل ها است و دام ها شامل گاو، گوسفند، بز و شتر است. انواع فرآورده هاي دامي و لبني از محصولات بخش دام داري اين شهرستان مي باشد.
مشخصات جغرافيايي
اقليد واقع در طول جغرافيايي 52 درجه و 41 دقيقه و عرض جغرافيايي 30 درجه و 53 دقيقه و بلندي 2230 متري از سطح دريا مي باشد. اقليد يكي از شهرستان هاي استان فارس است كه از شمال و شمال‌خاوري با شهرستان آباده، از جنوب خاوري با شهرستان خرم بيد، از جنوب با شهرستان مرودشت، از باختر با شهرستان سپيدان و استان کهگيلويه و بوير احمدو از شمال باختر با شهرستان سميرم از استان اصفهان هم مرز است. چون اين سرزمين كوهستاني است چشمه سارهاي فراوان دارد كه بيش‌تر آن ها، سرچشمه‌هاي رودخانه كر هستند. جمعيت شهرستان اقليد درسال 1375 تعداد 80947 نفر بر آورده شده است. شغل‌اصلي مردم اقليد كشاورزي، دام داري، پيشه وري، بازرگاني، كارگري و فرش بافي است. مسيرهاي اين شهرستان به مناطق اطراف عبارت اند از:
-
راه آسفالته اي كه از اقليد به سوي شمال خاوري كشيده شده كه اقليد را به جاده اصفهان - شيراز در آبادي سورمق متصل مي سازد. در ازاي اين راه 18 كيلو متر است.
-
راه اقليد - آسپاس كه 48 كيلومتر است و از اقليد به سوي جنوب باختري مي رود و به آبادي آسپاس مي رسد.
-
جاده اي كه از سوي شمال از اقليد به سوي آبادي هاي صغاد بهمن و سپس به ايزد خواست و شهر سميرم مي رسد.
-
راه هاي ديگري كه مركز بخش اقليد را به آبادي هاي پيرامونش مي رساند.
وجه تسميه و پيشينه تاريخي
اقليد درعربي يعني كليد واحتمالا يک كلمه يوناني مي باشد. اين شهر به دروازه فارس مشهور بوده و درگذشته يكي از بلاد مهم به شمار مي رفته است. كليد به مرور زمان به كليل و بعد به اقليد تغيير نام پيدا نمود و هنوزهم عده اي به آن كليل مي گويند و مفهوم مجازي آن، كليد گشايش سرزمين فارس است. به اين معني که هر كس مي خواسته فارس را فتح كند، اول بايستي اقليد را فتح كند. اقليد شهر كهن سالي است و در دوران هاي پيش از اسلام منطقه آبادي بوده است. هم اكنون ازدوران ساسانيان چند اثر ارزنده در اقليد و پيرامون آن وجود دارد كه حوض دختر گبر با سنگ نوشته پهلوي اش يكي از آن هاست. در فارسنامه ابن بلخي درباره اقليد چنين نوشته شده است : « اقليد شهركي كوچک است و حصاري دارد و جامع و منبردارد و هواي آن در سردسير معتدل است و درست، آب آن خوش است و روان، [ و در آن ] ميوه باشد از هر نوعي ... ». هم چنين در فارسنامه ناصري نيز درباره اقليد چنين مي خوانيم : « اقليد پنج فرسخ جنوبي آباده است در دامنه كوهي افتاده است. رودخانه از ميان آن جاري است در دو جانب اين رودخانه باغ هاي پر از درختان سردسيري است مكاني با صفا و نزهت گاهي دلگشا است ».

 

مساجد و مدارس مذهبي درشهرستان اقليد

مسجد جامع اقليد
مسجد جامع اقليد در اقليد، جنوب شهرستان آباده و در شمال استان فارس واقع شده است. اين بنا که بنايي است خشتي و گلي قدمتي شش صد ساله دارد. بر روي کتيبه اي که بر سر در مسجد نسب شده، تاريخ ساخت بنا سال 849 هـ. ق نوشته شده است. منبري منبتي در مسجد وجود دارد که تاريخ ساخت آن 1008 هـ. ق مي باشد. اين بنا در طول زمان بارها تعمير و باز سازي شده است.

 

آرامگاه ها ، امامزاده ها و زيارتگاه ها درشهرستان اقليد

بقعه امام زاده سيدعبدالرحمان اقليد
بقعه امام زاده سيدعبدالرحمان از زيارتگاه هاي محلي روستاي کافتر شهرستان اقليد است. طبق روايات اين امام زاده از نوادگان امام حسن مجتبي(ع) مي باشد.
امام زاده سيد محمد اقليد
بقعه امام زاده سيد محمد از زيارت گاه هاي محلي مردم روستاي كافتر شهرستان اقليد است. اين امام زاده از نوادگان حضرت ابوالفضل العباس(ع) مي باشد.

 

قلعه ها ، برجها و آتشكده ها درشهرستان اقليد

قلعه ايزد خواست اقليد
ويرانه هاي قلعه ايزد خواست در شمال استان فارس و 141 کيلومتري اصفهان واقع شده است. اين قلعه كه بر فراز صخره اي رسوبي قرار گرفته توسط يک پل كهنه از جانب جنوب با خارج ارتباط پيدا مي كند. در قلعه ايزد خواست، خانه هاي كوچک و كوچه هاي تنگ از دوران ساساني برجاي مانده است. چار طاقي عهد ساسانيان را که آتشگاه و نيايشگاه قلعه بوده است در اوايل قرن نهم هجري به مسجد تبديل کرده اند. در حال حاضر نيز با پوششي تازه كه پايين تر از طاق عهد ساساني ايجاد كرده اند، مسجدي ساخته اند كه مورد استفاده مردم است.

 

عمارات و محوطه هاي باستاني در شهرستان اقليد

تپه هاي باستاني اقليد
تپه حسن آباد، تل حاجي نوروز، تل خنجشت، تل چشمه وزوزن از جمله تپه هاي باستاني شهرستان اقليد مي باشند که قدمت آن ها به هزاره هاي پيش از ميلاد و دوره هاي اسلامي بازمي گردد.

 

+  توسط مدیر وبلاگ  | 

نگاهي كوتاه به شهرستان آباده

قدمت آباده به بيش از هزار سال مي رسد. با توجه به آثار تاريخي باقي مانده در اين منطقه؛ آباده در بين چهار مركز جمعيتي و فرهنگي شيراز، كرمان، يزد و اصفهان قرار گرفته و علت وجودي آن با توجه به موقعيت راه هاي ارتباطي منطقه قابل توجيه است. در دوره قاجاريه آباده منطقه بين راهي و محل استراحت كاروانيان بوده است. آباده مركز جذب افراد روستايي و ايلاتي است كه در سال هاي اخير به آن روي آورده بيش‌تر از راه كارگري و دست فروشي و مانند آن زندگي مي‌كنند. بيش‌تر نهادهاي دولتي در آباده شعبه و دفتر دارند و شمار بسياري از ساكنان شهر و وابسته‌گان آنان در استخدام دولت اند و بقيه جمعيت شهر را كارگران كارخانه ها و دارند گان مشاغل آزاد و دام داران و كشاورزان تشكيل مي دهند.
صنايع دستي مختلفي در شهرستان آباده رواج دارد که منبت کاري و کنده کاري از مهم ترين و مشهورترين اين صنايع هستند. گيوه دوزي، قالي بافي، پارچه بافي پنبه اي، جاجيم بافي و گليم بافي نيز در اين شهرستان رواج دارد و از اهميت زيادي برخوردار است. بيش تر بافته هاي داري منطقه توسط زنان و دختران و در کارگاه هاي خانگي توليد مي شوند حال آن که صنايع دستي چون کنده کاري روي چوب و منبت کاري، در کارگاه هاي توليد صنايع دستي و بيش تر توسط مردان تهيه مي شوند. قالي‌‌هاي آباده از قديمي ترين قالي‌هاي فارس است. ريشه‌هاي تار اين قالي ها از نخ پنبه‌اي است و در برخي از آن ها به ندرت، از پشم نيز استفاده مي شود. در مجموع، قالي هاي آباده داراي كيفيت ارزشمندي نيستند ولي نبايد منكر جذابيت قطعي آن‌ها شد. نقش اين قالي ها اساساً مبتني بر نقش ظل السلطاني است كه در روي زمينه چنان تكرار شده كه يک شبكه تيره از اسليمي ‌ها را به وجود آورده است. رنگ آن نيز بيش تر بلوطي تيره است و در زمينه كرم رنگ به خوبي خود را نشان مي ‌دهد. در مورد رنگ بايد گفت كه همه آن ها بنياد گياهي دارند. رنگ‌هاي بلوطي تيره و زرد پر رنگ از اولويت مشخصي برخوردارند كه يادآور قالي ‌هاي ناحيه مجاورآن، يعني قالي‌هاي بختياري هستند.
مکان هاي ديدني و تاريخي
شهرستان آباده از جاذبه هاي طبيعي و مکان هاي تاريخي قابل توجهي برخوردار است. کاخ ساساني و مسجد ايزدخواست‌ از جمله بناهايي هستند که قدمت آن‌ها به دوران باستاني ايران باز مي گردند.
صنايع و معادن
شهرستان آباده داراي كارخانه‌هاي متعدد سنگ‌ساختماني از قبيل : سنگ، آجر، گچ، بلوك، موزاييك و نيز مواد غذايي مانند نان، رشته، شير، لبنيات و صنايع نساجي مانند پارچه نخ، چرم، جوراب و امثال آن است. كان‌ها و معادن اين شهرستان بيش تر سنگ هاي ساختماني هستند. در پيرامون شهر آباده به ويژه در كوهستان هاي شمالي آن سنگ هاي مرمر در رنگ هاي گوناگون و سنگ هاي ساختماني بسيار خوبي وجود دارد. در كوه هاي چهل چشمه در شمال آباده معدن خاك نسوز و در كوه هاي شرق خاك چيني وجود دارد كه از آن ها بهره برداري مي شود. از نظر بازرگاني منطقه نفوذ شهر آباده، از حوزه اداري آن وسيع تر است. اين شهر به علت دور بودن از شهرهاي بزرگ اطراف، يعني اصفهان، شيراز، يزد، در واقع بزرگ ترين مركز جمعيت در شمال استان فارس به حساب مي آيد و مصنوعات خارجي مورد نياز اين منطقه وسيع از راه آباده پخش مي شود. انواع محصولات كشاورزي و دامي و صنايع دستي و سنتي اين منطقه از طريق آباده به خارج صادر مي‌شود. وجود كارخانه‌هاي متعدد سنگ هاي ساختماني و صنايع غذايي و صنايع نساجي در اين منطقه سبب رونق بازرگاني و داد و ستد در اين ناحيه شده است. امروزه مهم ترين واحدهاي اقتصادي، توليدي، بازرگاني و باربري در اين منطقه متمركز شده و اين شهرستان اكنون نه فقط محلي براي پخش محصولات محلي و خارجي است بلكه عمده ترين مركز صادرات فرآورده ها و محصولات صنعتي محلي نيز به شمار مي آيد.
کشاورزي و دام داري
به سبب عدم وجود رودخانه پر آب در شهرستان آباده، آب كشاورزي از قنات ها و چاه هاي ژرف به دست مي آيد. عمده ترين محصولات كشاورزي اين شهرستان عبارتند از : گندم، جو، بنشن، تره بار، زرد آلو، بادام، انگور، توت و يک گونه آلوي محلي به نام آلو بخارا. انگور و زرد آلوي آباده بسيار مشهور است و آنقوزه، ‌كاسني، شيرين بيان و گون كتيرا نيز از گياهان صنعتي و دارويي منطقه‌است. دام‌و‌فرآورده هاي دامي از توليدات بخش دام‌داري در شهرستان آباده محسوب مي شوند.
مشخصات جغرافيايي
مركز اين شهرستان آباده است كه در 52 درجه و 38 دقيقه درازا و 31 درجه و 9 دقيقه پهناي جغرافيايي و بلندي 2005 متري از سطح دريا واقع است. شهرستان آباده يكي از شهرستان هاي استان فارس است كه از شمال با استان اصفهان، از شرق با استان هاي يزد و كرمان، ازغرب با شهرستان سميرم و از جنوب با شهرستان شيراز هم مرز است. آب و هواي شهرستان آباده در بخش شرقي گرم و در بخش غربي به علت نزديكي با كوهستان دنا سرد است. شهرستان آباده در سرشماري سال 1375 تعداد 111220 نفر جمعيت داشته است. مردم اين شهرستان آريايي نژاد و مسلمان هستند. مسيرهاي دسترسي به اين منطقه عبارتند از:
-
راه اصلي اصفهان – شيراز كه از آباده مي گذرد.
-
راهي كه مركز شهرستان را در آبادي سورمق از بخش ابر كوه به يزد و كرمان
مي‌رود. - راهي كه از اقليد به مركز شهرستان آباده و به سر حد چهار‌دانگه و استان كهگيلويه و بوير احمد مي رسد.
-
راهي كه از شهر آباده به سميرم و از آن جا به اصفهان مي‌رود.
-
راهي كه همه آبادي‌هاي اين شهرستان را به يک ديگر و نيز به شهر آباده متصل كرده است.
وجه تسميه و پيشينه تاريخي
قدمت آباده به بيش از هزار سال مي رسد. آباده را قبايل گرجه‌اي و پرندي بنا كردند، اما اهميت و اعتبار آن به دوره كريم خان زند باز مي گردد و ظاهرا به دستور او بود كه اين شهر آباده ناميده شد. آثار قلعه هاي قديمي مانند قلعه كهنه نارنجي و قلعه شيرازي هنوز هم در اطراف اين شهر ديده مي شود. آباده به دليل استقرار در مسير كوچ ييلاق – قشلاق ايل قشقايي داراي اهميت است.

 

مسجدها و مدارس مذهبي درشهرستان آباده

مسجد ايزد خواست آباده
بناي مسجد ايزد خواست جزيي از قلعه قديمي و ساساني ايزد خواست است که در قرن نهم هجري قمري به مسجد تبديل شده است. اين بنا در روستاي ايزد خواست از توابع شهرستان آباده و بر سر راه شيرازاصفهان واقع است. بناي اين مسجد با نقشه چهارطاقي، آتشگاه و نيايشگاه قلعه بوده است. بدنه خاوري چهارطاقي و پوشش طاقي آن در دوره هاي بعدي تجديد بنا شده است.

 

آرامگاه ها ، امامزادها و زيارتگاه ها درشهرستان آباده

مقبره طاووس آباده
بناي تاريخي و مهم منطقه آباده، مقبره حسن بن كيخسرو و دخترش بي ‌بي عايشه ملكه خاتون است كه به نام مقبره طاووس خوانده مي ‌شود. اين بنا به دوران مغول تعلق دارد.
امام زاده شهداآباده
بناي امام زاده شهدا که در 12 کيلومتري جنوب باختري ده بيد قرار دارد، بنايي زيبا از سنگ سفيد است. صحن اين بنا چهار ايوان در چهار سمت آن و عقب ايوان سمت قبله که بزرگ تر است، شبستان چهار گوشي قرار دارد که با کاشي کاري و مقرنس هاي بسيار زيبا تزيين يافته است.

 

باغها ، كاخها وموزها درشهرستان آباده

کاخ ساساني
بناي کاخ ساساني از آثار بهرام گور يا بهرام ساساني (38-420 ميلادي) است و مهر نرسي، وزير معروف او كه نخست وزيري يزدگرد اول و يزدگرد دوم را نيز عهده‌ دار بود، اين کاخ را ساخته است. اين كاخ در نه كيلومتري جنوب باختري سروستان واقع است و بناي بزرگي است كه با سنگ و گچ ساخته شده و گنبدها، ايوان‌ها، اتاق ها و دهليزهاي متعدد دارد. از سال 1335 شمسي تعميرات مفصل و اساسي روي اين كاخ انجام شده است. ناهمواري زمين‌هاي مجاور كاخ، نشان از وجود ساختمان‌هايي در اطراف آن مي باشد. اين بنا در 24 شهريور 1310 با شماره 23، در فهرست آثار تاريخي ايران به ثبت رسيده است.

 

+  توسط مدیر وبلاگ  | 

شيروان‌در زمان اشکانيان در زمره قلمرو آنان‌قرار داشته و وجود گورهاي زرتشتي و آثار تاريخي در نقاط گوناگون ناحيه شيروان، نه تنها بر شناخت رويدادهاي تاريخي شيروان در پيش از تاريخ كمك مي نمايد، بلكه آبادي و اهميت اين شهر را در آن زمان نشان مي دهد. مهم‌ترين صنايع دستي مردم شيروان را فرش‌بافي، خرسك، قاليچه، گليم، جاجيم بافي، نمدمالي، پوستين دوزي، بافتن دست‌كش، جوراب، شال‌گردن، كلاه، پايتابه، چوخه، چوخا، كيسه حمام، خورجين و جوال تشكيل مي‌دهد. فرش بافي و قاليچه بافي و خرسك نيز در ميان مردم اين شهرستان رايج است.قالي هاي بافته شده بيش‌تر با طرح قالي مشهد و نقش‌هاي ترنج عرضه مي‌شود. كلاه يا عرقچين به گونه نيم‌كره است و نقش‌هاي مرتب و جالبي با ابريشم روي آن ...
ادامه مطلب
+  توسط مدیر وبلاگ  | 

شهرستان جاجرم يكي از شهرستان هاي استان خراسان شمالي است. مهم‌ترين صنايع دستي اين شهرستان‌قالي‌و قاليچه بافي است. توليد قاليچه در اين منطقه با طرح‌هاي مشهدي، محلي در نقش‌هاي لچك و ترنج و … و رنگ‌هاي لاكي، قهوه اي و قرمز و …. انجام مي شود.
مشخصات جغرافيايي

شهرستان جاجرم با وسعت 7650 كيلومتر مربع در شمال باختري استان خراسان واقع شده است. از طرف شمال به شهرستان بجنورد، از طرف شمال باختري به استان گلستان، از طرف جنوب و باختر به شهرستان شاهرود ( استان سمنان) و از طرف خاور به شهرستان‌هاي اسفراين و سبزوار محدود مي‌شود. شهرجاجرم مركز شهرستان در ...
ادامه مطلب
+  توسط مدیر وبلاگ  | 

فاروج كوچك ترين شهرستان استان خراسان شمالي است كه در ناحيه‌ي باختر استان و در كنار قوچان از استان خراسان رضوي قرار گرفته است. اين شهرستان حدود 60 هزار نفر جمعيت دارد و در???كيلومتري درجه خاور بجنورد، قرار گرفته است.
+  توسط مدیر وبلاگ  | 

اسفراين يكي از شهرستان‌هاي استان‌خراسان‌شمالي است‌كه‌از‌قابليت‌هاي بالاي گردشگري برخوردار است. مردم اسفراين، نيكوكار، پاك انديش و سخت كوش هستند. زكريا قزويني، نويسنده «آثار البلاد و اخبار العباد» درباره اخلاق وعادت هاي مردم اين شهر مي گويد: «اسفراين شهري است مشهور در سرزمين خراسان، مردمانش خيرانديش و نكوكارند و مردم آزاري ندارند» مردم اسفراين پيرو دين اسلام و مذهب شيعه جعفري هستند، و از تيره هاي تات (فارس)، ترك و بربري تشكيل يافته‌اند. اين شهرستان در سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 هـ . ش 118.581 نفر جمعيت داشته،‌ و از اين شمار 58.978 نفر مرد و 59.603 نفر زن بوده اند. مردم اسفراين به زبان هاي فارسي، تركي و كردي سخن مي گويند. مهم ترين صنايع دستي اسفراين، پارچه‌بافي، قالي و قاليچه‌بافي، جاجيم و گليم‌بافي است.
گليم بافي از هنرهاي دستي پيشين مردم شهرستان ...
ادامه مطلب
+  توسط مدیر وبلاگ  | 

شهرستان بجنورد يكي از مهم ترين شهرستان هاي استان خراسان شمالي است كه داراي مردماني سخت كوش، پاك انديش، مهمان نواز و از نژاد آريايي هستند. همه آن ها مسلمان و پيرو مذهب شيعه جعفري بوده و به‌فارسي،كردي و تركي سخن مي گويند. شهرستان بجنورد در سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1375 هـ . ق داراي 415،321 نفر جمعيت بوده است. مهم‌ترين صنايع دستي اين شهرستان فرش و قاليچه بافي است با طرح‌هاي كردي، تركمني، گليم و جاجيم بافي (پلاي بافي) است. فرش و قاليچه بافي از مهم‌ترين صنايع دستي اين شهرستان است اغلب قالي‌ها و فرش‌هاي اين شهرستان با طرح‌هاي كردي و تركمني بافته مي‌شوند. گليم‌اين‌منطقه‌به‌نام پلاي معروف است بافت آن به وسيله كارگاه‌هاي افقي و در روي زمين بوده و‌ به واسطه‌ي رونق فرش بافي گليم بافي و نمد مالي، رنگرزي هم رونق دارد. گليم مرغوب از پشم و گونه نامرغوب از رشته پتوي كهنه با رنگ آميزي استفاده مي‌شود. جاجيم بافي نيز ...
ادامه مطلب
+  توسط مدیر وبلاگ  | 

شهرستان مينودشت يكي از مناطق‌ استان گلستان است كه از شمال به كلاله و گنبد كاووس،‌از‌ باختر‌ و جنوب به آزادشهر و از خاور به شهرستان‌هاي جاجرم و مانه و سملقان(استان خراسان شمالي) محدود است. قالي‌بافي مهم ترين صنعت دستي مردمان شهرستان مينودشت را تشكيل مي‌دهد. آرامگاه مختوم قلي شاعر شهير و پرآوازده تركمن كه در روستاي آق تقاي در فاصله‌60 كيلومتري مرز پل قرار دارد، مهم ترين جاذبه‌ي گردشگري اين شهرستان و كلاله است. مختوم‌قلي يكي از شخصيت‌هاي ادبي و حماسي تركمن به شمار مي‌آيد و به ويژه در ادب و هنر جمهوري تركمنستان از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. قلعه ماران در ناحيه حاجي لر مينو دشت نيز يكي ديگر از مهم ترين ديدني هاي اين منطقه است. بنا به يك روايت تاريخي قلعه ماران همان پايتخت دوم پارت‌ها (اشكانيان) است كه تيرداد آن را ساخت و به دارا موسوم شد و گفت مي‌شود همان «داريون» يوناني‌هاست. ...
ادامه مطلب
+  توسط مدیر وبلاگ  | 

اين شهرستان با مساحت 5071 كيلومتر مربع در بخش شرقي استان گلستان واقع شده و از طرف شمال به جمهوري تركمنستان ، از طرف غرب به شهرستان هاي علي اباد ، آق قلا و گرگان ، از طرف شرق به شهرستان هاي كلاله و مينودشت و از جنوب به شهرستان هاي ازاد شهر و راميان محدود است .ناهمواري هاي شهرستان گنبد كاووس از مناطق كوهستاني و جلگه اي تشكيل شده . حد فاصل بين گرگان رود و نوار مرزي تركمنستان كه در بخش داشلي برون قرار گرفته ، مناطق استپي وسيعي را بردارد . اين مناطق ، مهمترين مراتع قشلاقي اند . آب و هواي اين شهرستان در ارتفاعات آزادشهر و راميان ، معتدل و كوهستاني بوده و در شمال گرگان رود به سوي مرز تركمنستان به آب و هواي نيمه بياباني معتدل و نيمه خشك تبديل مي‌شود . ميزان بارندگي آن هم از جنوب به شمال . و از ...
ادامه مطلب
+  توسط مدیر وبلاگ  | 

دشت گرگان که در ساحل جنوب شرقي درياي مازندران واقع شده يکي از مراکز مهم تمدني اين سرزمين است و آثار فراوان از دوران پيش از تاريخ تا اسلامي در آن بدست آمده است و در نتيجه داراي مراکز استقراري شهري متعددي است . چنانچه در بررسي T . J . Aren در 1933بيش از 300 تپه باستاني در منطقه گرگان و قره سو ثبت شد و سال بعد از آن اريک اشميت نيز عکسهايي هوايي از آثار باستاني اين منطقه تهيه و به همراه نقشه اي عرضه نمود . در دهه 1350 نيز هيات بررسي و کاوش جرجان توانست تعدادي زياد از آثار استقرارهاي دوران تاريخي مخصوصا پارتي را با استفاده از عکسهاي هوايي مورد شناسايي قرار دهد .
در نيمه اول قرن حاضر دو حفاري مهم پيش از تاريخ انجام پذيرفت . يکي در تورنگ تپه به فاصله 17 کيلومتري سر راه گرگان به شاه پسند ( 9 کيلومتري شمال جاده ) که بي شک بزرگترين و با اهميت ترين نقطه ما قبل تاريخ ...
ادامه مطلب
+  توسط مدیر وبلاگ  | 

اين شهرستان يكي از شهرستان هاي جديد و مهم استان گلستان است كه از شمال به جمهوري تركمنستان ، از شرق به استان خراسان ، از غرب به شهرستان هاي آزاد شهر و گنبد و از جنوب به استان هاي سمنان و خراسان محدود است . بخشي از طبيعت زيباي پارك ملي گلستان و سرچشمة رودخانه زاو كه از سرشاخه هاي پرآب گرگان رود است ، در اين منطقه واقع گرديده . جمعيت 155886 نفري شهرستان كلاله ، تركيب جمعيتي بسياري متنوعي داشته و شامل اقوام تركمن ، فارس ، ترك ، سيستاني و بلوچستان است . اين منطقه از استعداد بالايي در توليد محصولات مهم و كشاورزي برخوردار است . مزار خالد نبي كه مورد توجه تركمن هاست ، بر فراز ارتفاعات گوگجه داغ ، در شمال شرقي شهرستان كلاله قرار دارد از آثار تاريخي موجود در اين منطقه هم مي توان به مدرسه كريم ايشان در ورستايي به همين نام اشاره كرد از جمله بخش هاي شهرستان كلاله ، بخش مراوه ...
ادامه مطلب
+  توسط مدیر وبلاگ  | 

اين شهرستان با مساحتي حدود 815 كيلومتر مربع از شهرستان هاي غرب استان گلستان بوده و از طرف شمال به شهرستان تركمن ، از طرف غرب به شهرستان بندرگز ، از طرف شرق به شهرستان گرگان و از طرف جنوب هم به استان سمنان محدود است . بخش شمال شهرستان از زمين هاي جلگه اي هموار با شيب ملايم تشكيل شده و به زمين هاي بندرتركمن ، رودخانة قرسو و خليج گرگان منتهي مي‌گردد . بخش جنوبي آن نيز از ارتفاعات البرز شرقي تشكيل شده كه حداكثر ارتفاع آن از سطح دريا در برخي از مناطق به 3500 متر مي رسد و مهم ترين كوه هاي آن هم عبارتند از : درازنو ، وزمه كوه ، چلستان ، جهان ، پلاش پوشش گياهي اين شهرستان با توجه به ارتفاع زمين ، متنوع است ؛ در ...
ادامه مطلب
+  توسط مدیر وبلاگ  | 

شهرستان علي آباد كتول با مساحت 1160 كيلومتر مربع از شهرستان هاي مركزي استان گلستان است كه از شمال به شهرستانهاي گنبد كاووس و آق قلا ، از غرب به شهرستان گرگان ، از شرق به شهرستان راميان و گنبد كاووس و از جنوب هم به ارتفاعات البرز و استان سمنان شهرستان شاهرود محدود است . ناهمواري هاي شهرستان علي آباد كتول مانند بيشتر شهرستان هاي استان گلستان ، از جنوب به رشته كوه هاي البرز شرقي و از شمال به اراضي جلگه اي منتهي مي‌شود . ولي نواحي كوهستاني آن از گسترش بيشتري برخوردار است . شاهوار ، سياهمرزكوه و شيرين آباد از مناطق كوهستاني شهرستان علي آباد كتول بوده و رودهاي مهم آن نيز رودخانه هاي زرين گل و محمد آباد است . كه به طرف ...
ادامه مطلب
+  توسط مدیر وبلاگ  | 

شهرستان راميان يكي از جديدترين شهرستان هاي استان گلستان به شمار آمده و داراي دو بخش مركزي و فندرسك است. اين شهرستان در جنوب استان گلستان واقع شده و از شمال به گنبد كاووس، از خاور به شهرستان آزادشهر و از باختر به شهرستان علي آباد محدود مي شود. اين شهرستان از سمت جنوب نيز به ناحيه‌ي بسطام شهرستان شاهرود از استان سمنان منتهي مي‌گردد.
+  توسط مدیر وبلاگ  | 

اين شهرستان كه در منتهي اليه غرب استان واقع است ، از طرف جنوب به شهرستان دامغان از استان سمنان ، از طرف غرب به شهرستان بهشهر از استان مازندران از طرف شرق به شهرستان كردكوي و از جهت شمال به خليج گرگان مرتبط است . بندرگز ، از دوران قاجار زمان محمد شاه 1262 ه.ق با احداث يك انبار بزرگ كالا توسط روس ها به عنوان قطب مهم اقتصادي تجاري منطقة استراباد محسوب شد . مدتي بعد ، در اوايل حكومت ناصرالدين شاه اين شهر با احداث يك اسكلة چوبي و شعبة بانك استقراضي ، از يك سو با گرگان ، دامغان ، شاهرود ، مازندران و تهران و از سوي ديگر با باكو و هشترخان آستاراخان روسيه ارتباط برقرار كرد . شهرستان بندرگز با 2399 كيلومتر مربع با دو بخش ، چهار دهستان و دو شهر بندرگز و نوكنده ، داراي 49598 نفر جمعيت است . حضور ارامنه در اين ...
ادامه مطلب
+  توسط مدیر وبلاگ  | 

اين شهرستان بامساحت 1576 كيلومتر مربعي خود ، از شمال به جمهوري تركمنستان ، از شرق به شهرستان هاي گنبدكاووس و آق قلا ، از غرب به درياي خزر و از جنوب به شهرستان كردكوي محدود است . شهرستان بندرتركمن در جلگة وسيع گرگان و درياي خزر واقع شده است . و شبه جزيره ميانكاله نيز در محدوده آن قرار دارد . پوشش گياهي جلگه علاوه بر محصولات كشاورزي ، چمن زارهايي هستند كه به صورت مراتع قشلاقي مورد استفاده دامداران قرار مي‌گيرند . در شبه جزيره ميانكاله و با تالاب هاي ساحلي در درختچه هاي گز ، تمشك ، اناروحشي و گياهان آبزي ، پوشش گياهي منطقه را تشكيل مي دهند . رودخانه مهم اين شهرستان گرگان رود است كه از بخش مياني شهرستان عبور كرده ...
ادامه مطلب
+  توسط مدیر وبلاگ  | 

اين شهرستان با مساحت 1762 كيلومتر مربعي خود در 16 كيلومتري شمال گرگان و در كنار رودخانة گرگانرود واقع است . حدود هزار سال قبل ، آن را اسپي دژ يا دژسفيد مي ناميدند . در دواني ، مبارك آباد ، سپس در حكومت پهلوي ،‌پهلوي دژ نام دارد . و سرانجام به آق قلا تغيير نام داد . بناي اوليه قلعه مبارك آباد منسوب به شاه طهماسب اول دانسته اند . او براي حفاظت از استراباد ، گرگان كنوني اين قلعه را ساخت قلعة مبارك آباد دو دروازه آجري و دري آهنين و محكم داشت كه رو به شمال و ديگري رو به جنوب بود . در قسمت شرق و غرب قلعه نيز خندق هايي ساخته بودند . در قسمت غربي محوطة دژ هم عمارتي از آجر مشتمل بر سه طبقه ساخته بودند كه محل اقامت حسينقلي خان جهانسوز ، برادر آقامحمدخان سرسلسله قاجار بود . در داخل قلعه و در چهار گوشه آن نيز برج هاي محكمي قرار داشت كه هر يك از آن ها يك عراده توپ گذاشته بودند . اين قلعه در زمان ناصرالدين شاه هنوز آباد بود اما از اين تارخ به بعد با مهاجرت تدريجي قاجارها آن دژ محكم متروكه شد و مخروبه گرديد . پس از آن كم كم تركمن ها جاي ايل قاجار را گرفتند . منطقة آق قلا به دليل داشتن شرايط مطلوب و جمعيت زياد در سال 1379 به شهرستان تبديل گرديد . جمعيت كنوني اين شهرستان به 120759 نفر مي رسد . از بخش هاي اين شهرستان مي توان به بخش جديد وشمگير به مركزيت انبار الوم اشاره كرد . از ديدني هاي آق قلا ، پنجشنبه بازار اين شهر است . در اين بازار محلي و ديدني ، مردم از هر قشر و صنفي كالاهاي خود را عرضه مي كنند كه در اين ميان عرضة صنايع دستي مردم تركمن ، مانند قالي ، قاليچه ، و پشتي هاي زيبا از همه ديدني تر است
+  توسط مدیر وبلاگ  | 

اين شهرستان با مساحت 871 كيلومتر مربع ، از شمال به شهرستان گنبد كاووس ، از غرب به شهرستان علي آباد ، از شرق به شهرستان مينودشت و استان خراسان و از جنوب هم به شهرستان راميان و استان سمنان محدود است . شهرستان آزاد شهر با موقعيتي كه دارد محل ارتباطي استان هاي خراسان و سمنان با استان هاي گلستان و مازندران بوده و مسير تردد كاميون هاي حامل بار به كشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق نيز مي‌باشد . اين شهرستان داراي آب و هواي معتدل كوهستاني است . جمعيت شهرستان آزاد شهر 9908 نفر بوده و تركيب آن شامل اقوام سيستاني ، شاهرودي و خراساني است . شهرستان ازاد شهر از امكانات بالقوه توريستي مناسبي برخوردار است . پارك جنگلي دلند از گردشگاههاي جذاب اين شهرستان است
+  توسط مدیر وبلاگ  |